Disclaimer

WE SHARE THE FUN brengt bezoekers en webwinkels bij elkaar. Wij bieden zelf geen goederen aan en de daadwerkelijke verkopen vinden volledig buiten deze website plaats. Wij hebben geen controle over en stellen ons niet garant voor de kwaliteit, rechtmatigheid of veiligheid van de aangeboden producten of acties. WE SHARE THE FUN is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit transacties met de deelnemende webwinkels.

Op deze website zijn links en verwijzingen naar andere websites opgenomen. WE SHARE THE FUN is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met de (persoons)gegevens. WE SHARE THE FUN geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verstoring van de werking van deze website en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van klanten, geld of reputatie die voortvloeit uit het gebruik of de bereikbaarheid van de site. WE SHARE THE FUN is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade die voortkomt uit het gebruik van deze website.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan WE SHARE THE FUN niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens op deze website.

WE SHARE THE FUN is gerechtigd de informatie op de site te allen tijde te wijzigen of aan te vullen en behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Met klachten kun je schriftelijk terecht bij WE SHARE THE FUN via hello@wesharethefun.com. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

X